Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia naukowe

Aktualne oferty na stypendia naukowe, staże, szkolenia

Oferty krajowe:

  • Szkolenia w ramach programu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi; szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości; warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej; szkolenia z zakresu upowszechniania nauki; harmonogram szkoleń dostępny na stronie FNP

 

Oferty zagraniczne:

  • Australia stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships dla studentów i badaczy, termin składania wniosków: do 30 czerwca 2016 roku; więcej informacji.
  • Nowa Zelandia stypendia na podjęcie studiów  w ramach programu New Zealand International Doctoral Research Scholarships, termin składania wniosków: do 15 lipca 2016 roku; więcej informacji.
  • Japonia stypendia na prowadzenie badań w ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program dla osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii, termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2016 roku; więcej informacji.
  • EMBO: Long Term Fellowships stypendia w ramach  European Molecular Biology Organization Long Term Fellowships na prowadzenie badań w laboratoriach w Europie dla osób ze stopniem doktora, nabór wniosków w okresie od 1 lipca do 12 sierpnia 2016 roku; więcej informacji.
 
 
Baza ofert stypendialnych Euraxess Poland
 
Przewodnik MNiSW po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

Nauka

Kalendarz

Marzec 2017