Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

20.04.2017

Egzamin dopuszczający do nostryfikacji dyplomu lekarza i lekarza dentysty na IWLzOS

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uprzejmie zawiadamia, iż egzamin testowy w języku polskim dopuszczający do nostryfikacji dyplomu odbędzie się dnia 24 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Auli Novum w Budynku Collegium Novum, al. Racławickie 1 w Lublinie.

 

W celu weryfikacji tożsamości prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Odpowiednie na tym etapie dokumenty będą przyjmowane do dnia 12 maja 2017 r. Za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby Dziekanatu.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2017