Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

23.06.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłaszakonkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie...
21.06.2017

Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii UM w Lublinie...
07.06.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka


Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie...
26.05.2017

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Chemii Fizycznej Katedry Chemii


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Chemii Fizycznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
09.06.2015

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego


Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego...

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2017